top of page

#CTRLnonéamor e un recurso sobre violencia nas relacións de noivado entre adolescentes, cuxo obxectivo e proporcionar unha visión crítica das relacións de parella baseadas nos mitos do amor romántico. Para iso, presentamos unha guía moi visual na que tomamos algunhas das frases románticas máis coñecidas das nosas linguas (galego e castelán) e lles damos a volta para fomentar a reflexión.

bottom of page